Головні завдання навчально-методичного центру

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Закарпатської області

Головні завдання обласних та м. Ужгород курсів удосконалення керівних кадрів:

  • здійснення функціонального навчання керівних, управлінських кадрів та інших фахівців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій області з питань цивільного захисту;
  • здійснення організаційних, координуючих, навчально-методичних функцій щодо сприяння виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
  • створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення передового педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи, розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників.

Головні завдання навчально-консультаційних пунктів:

  • проведення практичного навчання персоналу до дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, установах, організаціях;
  • надання консультаційно-методичної допомоги керівництву підприємств, установ та організацій з питань підготовки та проведення спеціальних комплексних об’єктових навчань, тренувань з практичного відпрацювання дій за планами реагування на НС, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф);
  • проведення просвітницько-інформаційної роботи та пропаганди знань серед населення з питань захисту і дій у НС.

Головні завдання обласного методичного кабінету Центру:

  • навчально-методичне забезпечення заходів з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи та проживання;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників в межах функціональної підсистеми "Освіта і наука" єдиної державної системи цивільного захисту;
  • консультування з проблем сучасного розвитку освіти, організація удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників Центру.