Головна » Статті » Пам*ятки для населення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ «ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Практичне відпрацювання учнями за їх віковими категоріями теоретичних знань та навичок з безпеки життєдіяльності, основ здоров’я та цивільного захисту, а також досягнення злагодженості у роботі керівного, командно-начальницького та особового складу позаштатних формувань навчального закладу, педагогічного складу і учнів навчального закладу в цілому як об’єкта цивільного захисту при виконанні заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, саме з такою метою проводиться щорічно «День цивільного захисту».

Цей захід проводиться у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах у квітні-травні і є завершальним етапом щорічного навчання учнів за навчальними програмами предметів «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», що вивчають питання цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Підготовку до «Дня цивільного захисту» у навчальному закладі потрібно розпочинати заздалегідь (за місяць-півтора) і вона повинна містити такі заходи:

-  розроблення та своєчасне доведення до виконавців наказу про підготовку та проведення «Дня цивільного захисту», інших розпорядчих, плануючих та навчальних документів;

-  уточнення, а за необхідності, доопрацювання всіх документів щодо плану дій при надзвичайних ситуаціях, плану реагування на надзвичайні ситуації;

-  детальне планування майбутнього виконання усього комплексу заходів «Дня цивільного захисту»;

- вивчення керівним складом та іншим персоналом у об’ємі, що їх стосується, нормативно-правових документів сфери цивільного захисту та планів навчального закладу як суб’єкта господарювання;

-   розгляд на засіданні педагогічної Ради завдання педагогічного колективу з підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»;

-  активізацію пропаганди цивільного захисту через стіннівки, радіовузол, демонстрації науково-популярних та хронікально-документальних фільмів з цієї тематики, оновлення наочної агітації, обладнання тематичної виставки тощо;

-    удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу;

- цілеспрямовану роботу щодо вдосконалення навчання учнів за відповідними навчальними програмами.

Основними організаційно-розпорядчими та плануючими документами з підготовки та проведення «Дня цивільного захисту» (далі – «День ЦЗ») є: наказ керівника навчального закладу про підготовку та проведення «Дня ЦЗ»; план підготовки до проведення «Дня ЦЗ» в навчальному закладі; план проведення «Дня ЦЗ»; сценарії заходів на теми захисту населення від надзвичайних ситуацій, сценарії сюжетно-рольових ігор з моделюванням життєвих ситуацій, радіогазети «Знати, вміти», класних уроків в «День ЦЗ», тематичних класних годин, вікторин з цивільного захисту тощо; план дій при надзвичайних ситуаціях; наказ керівника навчального закладу про підсумки проведення «Дня ЦЗ»; план усунення виявлених недоліків під час проведення «Дня ЦЗ».

Головна умова успішного проведення «Дня цивільного захисту» - його насиченість практичними заходами в дусі змагань, що викликають жвавий інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань та набуттю практичних навиків, передбачення необхідних заходів для безпеки учасників і медичного контролю.

При плануванні заходів «Дня цивільного захисту» учнів навчального закладу доцільно поділити на три вікові групи: І група - 2-4 класи, II група - 5-9 класи, III група - 10-11класи.

За добу до проведення «Дня цивільного захисту» на інформаційному стенді навчального закладу вивішується оголошення про час проведення кожного заходу і відповідальні особи за їх виконання.

Цей день в навчальних закладах повинен бути святом, а насиченість програми його проведення дає можливість учням ще в стінах навчального закладу готувати себе до самостійного життя і правильно діяти в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

У день проведення «Дня цивільного захисту», перед початком занять за розкладом (перед першим уроком першої зміни), весь постійний склад і учні вишиковуються на лінійку, а керівник навчального закладу оголошує про початок «Дня цивільного захисту».

Тривалість лінійки, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин.                                     

Якщо лінійку до початку уроків повести неможливо, то про початок «Дня цивільного захисту» оголошується по шкільному радіо.

Під час проведення лінійки посадові особи, учні та запрошені до участі в заході гості виступають з промовами з нагоди «Дня цивільного захисту».
По закінченню лінійки педпрацівники та учні розходяться по класах для проведення навчальних занять за розкладом і планом «Дня цивільного захисту».

На початку першого уроку класні керівники своєчасно доводять до учасників перелік заходів, в яких вони беруть участь, їх зміст, місце і час проведення.

Під час проведення першого уроку, для проведення бесід з учнями (15-20 хвилин), до класу можуть бути запрошені представники відділів цивільного захисту міста (району) та навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Закарпатської області, відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, ветеранів, а також за бажанням батьків учнів.

На цей день, розкладом уроків, бажано передбачити опрацювання підсумкових тем програм з питань основ здоров’я та цивільного захисту у вигляді відкритих уроків для кожної вікової групи.

У класах, де відпрацьовані всі теми програм, учні беруть участь у заходах «Дня цивільного захисту» й отримують необхідну теоретичну та практичну підготовку щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Усі інші уроки проводяться відповідно до розкладу занять, з виконанням практичних та навчально-методичних заходів згідно з планом проведення «Дня цивільного захисту».

Навчально-методичними заходами в «День цивільного захисту» можуть бути:

*   перша вікова група (учні 2-4 класів):

- тематичні класні години;

- вікторини з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

- рольові ігри з основ здоров’я та безпеки життя;

- змагання, до програм яких включаються від одного до декількох завдань, вправ щодо руху з нескладними перешкодами, з розпізнаванням небезпечних явищ та подій;

- подорожі в «Країну дорожніх знаків»;

- малювання на тему небезпечних або нестандартних життєвих ситуацій;

- театралізовані покази про безпечну поведінку на вулиці та вдома;

- перегляд відеоматеріалів, що висвітлюють питання надзвичайних ситуацій;

- відпрацьовуються дії по класах за сигналами оповіщення та повідомленнями штабу цивільного захисту школи.

Основною умовою проведення практичних заходів з учнями молодших класів повинно бути те, що вони, як правило, відпрацьовуються без поспіху, під керівництвом своїх вчителів до початку загальношкільних заходів.
    

 *   друга вікова група (учні 5-9 класів):

- виховні години з питань безпеки життєдіяльності;

- вікторини з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

- відкриті уроки, змагання, естафети;

- тести на теми життєвих ситуацій, ігри з правил дорожнього руху;

- рольові ігри з основ безпеки життя;

- про пожежну безпеку «Що ми знаємо про вогонь?»;

- оформлення фотовітрин, альбомів із накопиченими матеріалами;

- випуск стінних газет, що висвітлюють заходи з цивільного захисту.

*   третя вікова група (учні 10-11класів):

- семінари з обговоренням підготовлених рефератів;

- практичні заняття з вирішення ситуаційних завдань;

- вікторини з цивільного захисту;

- брейн-ринги;

- змагання з виконання нормативів з цивільного захисту, спортивні естафети;

- проведення командних змагань за програмою «Школи безпеки».

Для поглибленого вивчення факторів, що можуть спричинити надзвичайні ситуації, на уроках фізики, хімії, астрономії, географії, біології тощо, у цей день активно використовуються міжпредметні зв’язки, а саме, проводяться:

- на уроках малювання - конкурси малюнків про надання допомоги при стихійних лихах, аваріях і катастрофах;

- на уроках праці - виготовлення найпростіших засобів захисту дихання (протипилових тканинних масок, ватно-марлевих пов’язок тощо);

- на уроках з гуманітарних предметів обговорюються художні твори та історичні події, у яких висвітлюється тема надзвичайних ситуацій.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки та проведення занять з основ здоров’я у початкових класах, суддівства вікторин і естафет у молодших і середніх класах, а також - до проведення заходів з підготовки, озвучення радіогазети «Знай і умій» та ведення інших радіопередач під час перерв.

За рішенням керівника навчального закладу, з учнями третьої вікової групи, можуть проводитися екскурсії до підрозділів У ДСНС України у Закарпатській області, відвідування захисних споруд та ін.

Крім того, усі учні прослуховують радіосигнал оповіщення про надзвичайну ситуацію і спільно діють наприкінці уроків щодо його практичного відпрацювання. При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, без поспіху, під керівництвом своїх вчителів і на момент проведення загального тренування з ними підбили підсумки і закінчили заняття.   

Закінчується «День цивільного захисту» підведенням підсумків.

На основі особистих спостережень за діями учнів і педагогічного складу, начальник штабу цивільного захисту підводить підсумки виконання запланованих заходів і готує звіт про проведення «Дня цивільного захисту» в навчальному закладі.

В підсумковій частині звіту визначаються ступінь досягнення мети, вирішення завдання «Дня цивільного захисту», дається оцінка діям учасників, визначаються переможці проведених заходів.

За результатами звіту складається наказ керівника навчального закладу, у якому висвітлюються загальні результати, виявлені недоліки, переможці та активні учасники нагороджуються призами, грамотами, подяками, сувенірами.

У визначений час, керівник навчального закладу проводить обговорення проведення «Дня цивільного захисту» на педагогічній Раді навчального закладу.

Після цього обговорення, класні керівники на виховній годині у кожному класі, підводять підсумки проведення змагань і конкурсів, здачі нормативів, аналізують роботу учнів у цей день, відзначають тих, які досягли успіхів при виконанні заходів «Дня цивільного захисту».

За результатами проведення «Дня цивільного захисту», в навчальному закладі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків з питань цивільного захисту, внесені необхідні зміни в план роботи навчального закладу, навчальні програми підготовки постійного складу навчального закладу до дій у надзвичайних ситуаціях.

Необхідно пам’ятати, що в навчальному процесі та повсякденному житті, пріоритетом повинно бути збереження життя та здоров’я дитини. Будь-які здобутки дитини, наприклад успіхи у навчанні, спорті чи мистецтві, нічого не варті, якщо вона не може та не вміє зберегти своє здоров’я. І ми, дорослі, повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб діти росли та розвивались здоровими, а основне усвідомлювали цінність під назвою «Здоров’я».

Матеріал підготувала методист обласного методичного кабінету Груник Н.В. 

Категорія: Пам*ятки для населення | Додав: Nataly (14.03.2016)
Переглядів: 549 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0