Головна » Статті » Пам*ятки для населення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ»

Навчання дітей основних правил поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій, вміння діяти в екстремальних умовах є одним з пріоритетних напрямків освітнього процесу. Завдання дорослих – не залякувати дітей, а користуючись їх природною допитливістю, навчити правил поведінки, не забороняти або приховувати небезпечні предмети і речі, а в ґрунтовній, цікавій, пояснювальній формі вчити правильно ними користуватися. 

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя щорічно в дошкільних навчальних закладах області проводиться «Тиждень безпеки дитини», як форма систематизації знань дітей про безпечне довкілля.

«Тиждень безпеки дитини» не потребує суворої регламентації, його зміст залежить від місцевих умов, традицій, природо-техногенних особливостей, території, професійного досвіду вихователів та підготовленості дітей.

 Організаційні засади проведення «Тижня безпеки дитини» передбачають ретельне планування всіх заходів.

Необхідно, чітко визначити час і місце проведення кожного заходу для різних вікових груп і призначити відповідальних осіб. Особлива увага звертається на виконання вимог техніки безпеки для всіх учасників «Тижня безпеки дитини» під час практичного відпрацювання заходів.

Підготовку до проведення «Тижня безпеки дитини» слід розпочинати заздалегідь.

За своєю структурою цей захід має підготовчий період та період безпосереднього проведення. В ході підготовчого періоду готується вся необхідна документація щодо проведення «Тижня безпеки дитини», проводяться заняття з керівним, педагогічним складом та обслуговуючим персоналом, вивчається стан цивільного захисту вихованців та персоналу закладу від наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій, проводяться батьківські збори. Особливо важливе значення в цей період має робота з батьками. Разом із ними обговорюється підготовчий, загальний план проведення, вислуховуються їхні поради. Батьки запрошуються до участі в підготовці і проведенні заходів «Тижня безпеки дитини».

Першим документом, який готує керівник дошкільного навчального закладу, є наказ «Про підготовку та проведення «Тижня безпеки дитини»». На основі наказу, відповідальний з питань цивільного захисту розробляє «План підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини»». Особлива увага звертається на виконання вимог техніки безпеки для всіх учасників під час практичного відпрацювання заходів. Усі заходи, включені до плану, повинні бути спрямовані на поліпшення якості навчально-виховного процесу в питанні формування у кожної дитини активної позиції щодо власної безпеки.    

Розробка та реалізація «Плану підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини»» залежить від місцевих умов, природно-техногенних особливостей місцевості і рівня педагогічної роботи навчального закладу, професійного досвіду, творчих здібностей педагогічних працівників та підготовленості дітей.

В загальну частину плану «Тижня безпеки дитини», як правило, включається:

*   відкриті заняття, вікторини, змагання для дітей;

*   перегляд театралізованих вистав;

*   тематичний конкурс-огляд на кращі дитячі малюнки, вироби;

*   робота з батьками (проведення батьківських зборів, анкетування, психолого-педагогічні консультації та ін.);

*   проведення заходів пропагандистського характеру;

*   перелік робіт щодо вдосконалення матеріальної бази з цивільного захисту дітей і персоналу;

*   відпрацювання дій за ввідними можливих надзвичайних ситуацій, особливо тих, вірогідність виникнення яких достатньо висока на території або поблизу навчального закладу;

*   підтримка санітарних умов та пожежної безпеки;

*   підведення підсумків «Тижня безпеки дитини».

На підставі даного плану складається «Графік проведення «Тижня безпеки дитини»», в якому детально розписано навчально-виховну роботу з дітьми для кожної вікової групи, з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів, які затверджуються керівником дошкільного навчального закладу. До того ж в графіку вказується час та місце проведення того чи іншого заходу для кожної вікової групи.

Такий підхід до планування «Тижня безпеки дитини» дозволяє максимально враховувати вікові та індивідуально-психологічні особливості кожної дитини та рівень фахової підготовки педагога.

Методичні засади проведення Тижня передбачають використання різних форм та методів роботи з дітьми. Дошкільнята залучаються до проведення інтегрованих занять, ігрової та театралізованої роботи, проведення свят, конкурсів, бесід, екскурсій, читання художньої літератури з використанням українського фольклору, словесних ігор, хвилинок безпеки, психологічних тренінгів, пошуково-дослідницької діяльності, моделювання ситуацій.

В дошкільному закладі зокрема, особлива увага приділяється раціональній організації рухової активності дошкільнят через ігри та заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження.

Під час проведення «Тижня безпеки дитини» традиційні заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання вправ з елементами змагання, ігри-драматизації з музичним супроводом тощо).

Поряд з сюжетно-рольовими іграми, де діти вчаться орієнтуватися у світі природи, техніки, людей значне місце займають дидактичні ігри, що дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою дітей. Ігровий характер таких занять забезпечується введенням елементів сюжету, яскравістю та привабливістю поставлених завдань.

Педагоги вчать дітей знаходити істину, шляхом запрошення їх до обговорення проблемних питань.

Велику зацікавленість викликає у дітей взаємне відвідування у групах занять, вікторин, змагань, виставок дитячих робіт тощо.

Педагог за допомогою вірного підбору методів і прийомів керує дитячою діяльністю, поглиблює позитивні взаємовідношення дітей, розвиває чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачує емоційні враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей, у більшості, визначається фізіологічно нормальним явищем жаху. Він сприяє екстремальній мобілізації фізичної та психічної напруги, яка необхідна для самозбереження. Але при плануванні занять з дітьми, педагогічним працівникам слід додатково враховувати „вікові” жахи, які властиві дошкільнятам і базуються на високій емоційності, малому досвіді життя і великій уяві

Обережна корекція емоційної готовності дитини до реакції жаху, відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети, явища природи, світу людей і їх взаємовідношень, формування звички до ситуацій, в яких вони можуть опинитися. Коли ситуація не таїть в собі елементів несподіванки, тоді незрозумілих явищ для дитини стане менше.

Крім заходів, які організовуються безпосередньо педагогами під час проведення «Тижня безпеки дитини», обов'язково створюються умови для самостійних форм дитячої творчості.

Під час проведення навчальної евакуації дітей та працівників з приміщень дошкільного навчального закладу, практично відпрацьовується проведення евакуації при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, порядку дій за сигналом «Увага всім», а саме:

*   порядок отримання керівником дошкільного навчального закладу інформації про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації;

*   порядок доведення її до працівників;

*   порядок надання інформації у відповідні служби цивільного захисту міста (району):

*   порядок підготовки дітей до евакуації;

*   порядок проведення евакуації;

*   порядок розміщення дітей після евакуації;

*   порядок надання інформації батькам про місцезнаходження дітей;

*   дії формувань ЦЗ.

Закінчується проведення «Тижня безпеки дитини» підбиттям підсумків. Завідувач дошкільного навчального закладу, на основі особистих спостережень за діями учасників навчально-виховного процесу, підводить підсумки повноти та якості виконання заходів «Тижня безпеки дитини», дає оцінку роботи педпрацівників, відмічає дії дітей.

Створюється спеціальний інформаційний стенд, на якому розміщується перелік заходів, фотоматеріали змагань та найкращі моменти проведення заходів, малюнки дітей – переможців конкурсу малюнків та інші наочні, ілюстративні матеріали.

Наприкінці «Тижня безпеки дитини» доцільно провести по групах бесіди з дітьми, з'ясувати, що сподобалось чи запам'яталося дітям, це допоможе оцінити проведену вихователями роботу з навчання дітей питанням основ безпеки життєдіяльності.

За результатами проведення «Тижня безпеки дитини» завідувач видає наказ «Про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини»», визначаються позитивні сторони і виявлені недоліки, що необхідно усунути до запропонованого строку.

Без сумніву, успішне виконання завдань, які поставлені перед закладами дошкільної освіти щодо навчання та виховання дітей, ознайомлення їх з правилами безпеки, можливе тільки при творчому поєднанні всіх заходів. Необхідно докласти максимум зусиль, щоб у навчальному закладі діти вже з перших років мали можливість підготувати себе до самостійного життя. Як бачимо, важлива роль у цьому належить «Тижню безпеки дитини», але тема безпеки життя дитини невичерпна, вона не обмежена тижнем, а повинна звучати постійно. І ті зерна знань, умінь навичок, які закладаються сьогодні, обов’язково знадобляться їм в майбутньому.

Матеріал підготувала методист обласного методичного кабінету Груник Н.В.

Категорія: Пам*ятки для населення | Додав: Nataly (14.03.2016)
Переглядів: 148 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0