Головна » Статті » Пам*ятки для населення

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішній день Інтернет - одне з явищ, які найбільш динамічно розвиваються: його аудиторія становить вже майже 700 млн. чоловік у всьому світі. Завдяки своїй здатності долати просторові межі і об'єднувати світові інформаційні ресурси в єдину систему, Інтернет сьогодні стає не просто джерелом інформації, а засобом масової глобальної комунікації.

Сьогодні можна виділити наступні основні принципи формування культури безпеки життєдіяльності з використанням мережі Інтернет:

 • Інформація з питань безпеки життєдіяльності повинна бути цікавою і привабливою для користувачів, щоб з великого обсягу даних, що розміщуються в Інтернеті, вони зупинили свою увагу саме на ній. Цього можливо досягти за рахунок грамотного і творчого підходу до відбору змісту та дизайнерському рішенню його оформлення.
 • Відстеження сучасних тенденцій в області інформаційного дизайну, появи нових форм і методів і використання їх стосовно до способів інформування і пропаганди в області формування культури безпеки життєдіяльності.
 • Максимально можлива варіативність представлення інформації (як однієї і тієї ж, так і різної) - комбінування тексту, звуку, графіки, аудіо- і відеоформатів.
 • Обов'язкова наявність функції зворотного зв'язку в усіх формах інформування і пропаганди КБЖ за допомогою мережі Інтернет. Причому зв'язок повинен бути активним, не можна залишати без відповіді або коментаря реакцію користувачів.
 • Інформація з питань безпеки життєдіяльності повинна мати офіційне джерело, яке обов'язково вказується на всіх матеріалах. Це забезпечить довіру з боку користувачів.
 • Необхідно залишати можливість для анонімного доступу до інформації з питань безпеки життєдіяльності для користувачів. Особливо це стосується інформації, яка будь-яким чином може викликати негативну суспільну реакцію по відношенню до того, хто цікавиться (питання психологічної допомоги, пов'язані з насильницькими діями по відношенню до особистості, телефони довіри та ін.).
 • Орієнтація на віртуального користувача, позбавленого конкретної національності, релігії, статі, рівня матеріального достатку і інших соціальних характеристик.
 • Надання можливості участі користувачів в процесі виробництва і обміну інформацією, пов'язаною з формуванням культури безпеки життєдіяльності (організація чатів, проведення соціологічних опитувань, конкурсів на сайтах і порталу і т.д.).
 • Використання елементів Інтернет-культури в процесі інформування та пропаганди культури безпеки життєдіяльності за допомогою мережі Інтернет (мови, символів, спрощених стандартів і процедур та ін.).
 • Облік ролі формальних і неформальних класифікацій, а також соціально-психологічних характеристик користувачів для поширення потрібної інформації по мережі.
 • Регулярне і своєчасне оновлення інформації з питань формування культури безпеки життєдіяльності з урахуванням змін в політичній, економічній, соціальній та інших сферах суспільного життя.

Найбільш ефективним методом при формуванні культури безпеки життєдіяльності є використання мультимедійних продуктів, навчальних, ігрових і комп'ютерних програм, які тестують, відеороликів, електронних плакатів, комп'ютерних тренажерних комплексів.

При проведенні перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері цивільного захисту і забезпечення пожежної безпеки, коли необхідно оперативно навчити велику кількість працівників з прищепленням практичних навичок роботи зі складною технікою і приладами, а також відпрацювання дій в разі виникнення надзвичайної ситуації незамінну роль відіграють комп'ютерні тренажери і комплекси. Навіть досить прості, з програмної точки зору, тренажери показують високу ефективність при організації навчального процесу. Тренажери візуально, змістовно і хронометрировано моделюють в тривимірному віртуальному просторі порядок дії в надзвичайних ситуаціях при різних умовах і варіанти розвитку НС. Завдяки віртуальним комп'ютерним тренажерам, людина отримує теоретичні знання щодо дій в умовах, що максимально відповідають реальним. Сучасні навчальні мультимедійні посібники повинні бути розраховані на дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Також вони можуть використовуватися в установах вищої професійної та додаткової освіти, навчальних центрах та навчально-консультаційних пунктах, в підрозділах різних міністерств і відомств, в різних громадських і комерційних організаціях. Широка спрямованість застосування мультимедійних посібників забезпечується різним рівнем складності тематики та вибору програмних засобів, які використовуються при створенні посібника.

Дослідження показали, що ті, яких навчають з першого разу запам'ятовують до 25% звукової інформації і до 30% візуальної. При використанні комбінованого впливу (аудіо і відео) відсоток засвоєння інформації збільшується до 50%, а при залученні учня до активних дій (наприклад, використання інтерактивних мультимедійних технологій) частка засвоєного інформаційного контенту досягає 75%. Перевага мультимедійних засобів навчання полягає в комплексному впливі на слухача, так як виявляються задіяними кілька видів сприйняття: слухове, зорове і зорово-свідоме. Яскрава графіка, анімація, чіткий звук, простий у використанні інтерфейс і барвистий дизайн проекту роблять навчальні матеріали мультимедійних посібників привабливими, наочними, цікавими і такими, що запам'ятовуються для користувачів. Мультимедійні посібники мають ще цілу низку переваг, серед яких:

 • можливість адаптації і оптимізації користувальницького інтерфейсу під індивідуальні запити слухача;
 • можливість побудови простого і зручного механізму навігації в межах електронного посібника і розвинений пошуковий механізм;
 • можливість вбудованого автоматизованого контролю рівня знань слухача;
 • можливість адаптації досліджуваного матеріалу до рівня знань слухача.

Сукупність емоційної привабливості і аудіовізуальних, обчислювальних, інформаційних та інших можливостей комп'ютерної техніки несе в собі великий дидактичний потенціал, який необхідно реалізовувати на всіх рівнях освітнього простору.

В сучасних умовах потужного деструктивного інформаційного впливу на людей використання Інтернет ресурсів набуває особливої значущості в формуванні позитивного ставлення людини до питань забезпечення безпеки життєдіяльності.

 

Завідувач обласним методичним кабінетом Федор О.Т.

Категорія: Пам*ятки для населення | Додав: Nataly (23.03.2017)
Переглядів: 43 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0