Головна » Статті » Пам*ятки для населення

ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН РОБОТИ ГОЛОВИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕБ та НС ПРИ ЗАГРОЗІ АБО ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

1. У режимі повсякденного функціонування (діяльності)

Робота ______________ комісії з питань ТЕБ та НС організовується за річним планом роботи, у якому передбачається проведення заходів за наступними напрямками:

- забезпечення реалізації рішень, прийнятих на засіданнях __________ комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- підготовка та подання____________-держадміністраціям пропозиції щодо визначення завдань для місцевих органів виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розроблення та виконання цільових і науково-технічних 34дм.34амм і заходів у сфері ЦЗ;

- розгляд питань щодо підтримки або припинення діяльності об'єктів підвищеної небезпеки усіх форм власності та підготовка пропозицій з цих питань на засіданнях _____________ держадміністрацій;

- розгляд та затвердження переліку потенційно небезпечних об'єктів та результатів класифікації з хімічної небезпеки об'єктів. Виявлення видів, джерел (забруднення, зараження, ураження) та ступеня небезпеки, залучення спеціалістів – експертів для дослідження підприємств, надання їм допомоги у роботі;

- розгляд питання щодо створення матеріальних запасів для запобігання, ліквідації НС, функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, підтримання локальних автоматизованих систем централізованого оповіщення;

- розробка заходів щодо запобігання виникненню НС, які загрожують життю та здоров'ю людей і можуть завдати збитків. Прогнозування можливості виникнення та наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф (особливо хімічні небезпечні об'єкти, водосховища), повені, схід лавин, землетруси тощо.), потреба необхідних сил та засобів для проведення профілактичної (попереджувальної) роботи по районам (адміністративним утворенням);

- розроблення заходів щодо зниження можливого збитку від стихійних лих, аварій та катастроф, забезпечення готовності засобів оповіщення населення, зв'язку і управління. Заходи щодо захисту та життєзабезпечення населення у разі загрози виникнення та при виникненні надзвичайних ситуацій (медичне, матеріально-технічне забезпечення, протирадіаційний і протихімічний захист тощо);

- організація контролю за експлуатацією, збереженням радіоактивних та іонізуючих приладів;

- взаємодія комісії з питань ТЕБ та НС з командуванням формувань ЗС, МВС, залізницею, авіацією, службами ЦЗ;

- забезпечення готовності сил та засобів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків стихійних лих, аварій катастроф, підготовка мобільних органів ЦЗ;

- проведення навчань, підготовка особового складу комісії, структурних підрозділів ЦЗ, органів управління формувань та населення;

- розроблення формалізованих документів управління.

Керівництво роботою щодо:

- попередження аварій, катастроф та ліквідації їх наслідків на адміністративній території;

- прогнозування і попередження повені (селевих потоків, сходу лавин) та ліквідації їх наслідків;

- попередження державних та інших закладів, організацій, установ, підприємств про особливо небезпечні забрудненнях природного середовища та гідрометеорологічних явищ, які можуть викликати стихійні лиха.

Примітка:

1. Комісія з питань ТЕБ та НС проводить силами спеціалістів, структурних підрозділів ЦЗ, силами ЦЗ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, експертизи, тренування, навчання.

2. Засідання комісії оформлюється протоколами. Комісія дає вказівки – рекомендації місцевим органам виконавчої влади, організаціям та підприємствам щодо проведення заходів у цілях попередження аварій і катастроф та підготовці до вирішення завдань, що пов'язані з ліквідацією стихійних лих, аварій та катастроф.

ІІ. У режимі підвищеної готовності

З отриманням інформації про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій у ____________ голова комісії з питань ТЕБ та НС:

- уяснює можливість загрози, уточнює прогнози обстановки та плани заходів ЦЗ;

- при необхідності орієнтує членів комісії з питань ТБ та НС, голів комісії з питань ТБ та НС адміністративних територій (районів) про можливу обстановку, дає вказівки на підготовку довідок та пропозицій до рішення;

- оцінює можливість виникнення надзвичайної ситуації, планує запобіжні заходи щодо зниженню можливих втрат населення та матеріального збитку;

- визначає завдання підлеглим органам управління та силам ЦЗ;

- організує взаємодію, всебічне забезпечення дій сил ЦЗ і управління ними;

- організовує взаємодію між держадміністраціями, структурними підрозділами ЦЗ і органами управління ДСНС, МО, МВС, тощо;

- контролює підготовку органів управління і сил ЦЗ до виконання завдань у випадку виникнення надзвичайної ситуації.

Уяснив обстановку і завдання голова комісії з питань ТЕБ та НС віддає розпорядження на оповіщення та збір членів комісії з питань ТЕБ та НС вказуючи час та місце збору.

На засіданні комісії з питань ТЕБ та НС надається інформація про обстановку, яка склалася за наступними даними: ___________________.

У ____________ на території ___________ виникла загроза _________ .

За попереднім прогнозом найбільша небезпека загрожує _______, що може призвести до __________.

Голова комісії з питань ТЕБ та НС ______ інформований про обстановку, яка складається.

На цей час здійснюються заходи щодо уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації. Організована розвідка, спостереження та лабораторний контроль на території ___________.

Перевіряється готовність системи оповіщення та зв'язку, приймаються заходи до її дублювання.

У цілях попередження можливих втрат населення, спланувати і провести наступні заходи:

- залучити формування ЦЗ у готовність до виконання задач за призначенням без зупинення роботи у __________;

- перевірити готовність комісій з евакуації, служб охорони громадського порядку, матеріально-технічного забезпечення та інш., підготувати автотранспорт, який призначений для евакуації населення у позаміську зону до прийому евакуйованих та відселеного населення у _____________;

- підготувати захисні споруди ЦЗ до прийому _________________;

- підготуватися до проведення заходів щодо медичного забезпечення, провести профілактичні протипожежні та інші заходи ___________;

- уточнити заходи щодо безаварійній зупинці виробництва ________;

- підготувати до видачі робітникам, службовцям та населенню засобів індивідуального захисту;

- перевірити готовність системи голосового оповіщення населення;

- перевірити систему оповіщення та зв'язку, дублювання засобів, готовність пунктів управління;

- підготувати пропозиції, розрахунки щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій ____________.

Свої пропозиції доповісти в ______________.

                                                  (дата, час)

Інформацію про зміну обстановки здійснювати через ______________,

                                                                                                 (час)

важливі данні доповідати негайно.

Керівнику підрозділу з питань ЦЗ _____________ до ______.

                                                                                                 (час)

підготувати карту-рішення щодо дій

у надзвичайних ситуаціях. До цього часу уточнити питання взаємодії з військовим командуванням.

Контроль за виконанням даних розпоряджень покласти на ___________ .

Виконання цих розпоряджень завершити до ______________

                                                                                (час, дата)

 

ІІІ. У режимі надзвичайної ситуації

1. Забезпечується координація робіт та взаємодія всіх сил і засобів залучених до ліквідації НС

2. Проводиться робота щодо організації взаємодії з відповідними комісіями 36дм.. Територій, які зазнали негативної дії внаслідок НС.

3. Розглядаються пропозиції щодо визначення межі території, на якій виникла НС.

4. Організовується робота з визначення розміру збитків, заподіяних суб’єктам господарської діяльності.

5. Вивчаються обставини, що склалися, підготовлюється інформація __________ держадміністрації стосовно вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням на НС та пропозицій щодо дій із запобігання розвитку НС.

 

 

Категорія: Пам*ятки для населення | Додав: Nataly (19.11.2018)
Переглядів: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0